Přepsat či nepřepsat energie na nájemce?

Energie jsou napsané na nájemce

V nájemní smlouvě si můžete stanovit, že nájemci nebudete zajišťovat dodávky energií. Energie se tedy napíšou na nájemce a ten si sám vybere dodavatele, se kterým na své jméno uzavře smlouvu. Dodavateli poté sám platí zálohy, nebo naopak inkasuje přeplatky.

Hlavní výhodou je, že u solidního nájemníka jde vše jako po másle a vy se o platby ani zálohy nemusíte starat. Vše si řeší nájemce. Naopak nevýhodou je, že majitel nemovitosti (pronajímatel) nemá o platbě za energie nejmenší přehled. A důsledkem toho se může stát, když pro změnu nesolidní nájemce zálohy na energie nezaplatí, dodavatel energií má právo bez vědomí majitele nemovitosti měřidla odpojit. Jejich opětovné zapojení pak chvíli potrvá a také vás to bude stát (relativně i absolutně) hodně peněz.

Výhody z hlediska pronajímatele (majitele nemovitosti)

 • Majitel nemovitosti (pronajímatel) není zodpovědný, jestli odchází a přichází platby na zálohy nestará se o vyúčtování energií.
 • Při změně ceny energií nemusí měnit nájemní smlouvu.
 • Po skončení nájmu nemusí přepočítávat odběry.
 • Pronajímatel není zodpovědný za nedoplatky ani dluhy za energie.
 • Po ukončení nájemní smlouvy je nezbytné, aby si energie přepsal pronajímatel zpět na sebe. Pozn. pokud budete dál pronajímat, přepište energie znovu na nového nájemce. Ten bude na přepis energií potřebovat pouze nájemní smlouvu, občanský průkaz a žádost od dodavatele energií.
 • V případě, že poslední nájemce faktury nezaplatil, hrozí majiteli od dodavatele energií riziko demontáže měřidel.

Nevýhody z hlediska pronajímatele (majitele nemovitosti)

 • Po ukončení nájemní smlouvy je nezbytné, aby si energie přepsal pronajímatel zpět na sebe. Pozn. pokud budete dál pronajímat, přepište energie znovu na nového nájemce. Ten bude na přepis energií potřebovat pouze nájemní smlouvu, občanský průkaz a žádost od dodavatele energií.
 • V případě, že poslední nájemce faktury nezaplatil, hrozí majiteli od dodavatele energií riziko demontáže měřidel.
 • Po demontáži chvíli potrvá jejich zpětné zapojení a náklady na zapojení jsou v nemalé výši.

Energie jsou napsané na pronajímatele

V takovém případě poskytuje všechny služby nájemci přímo majitel nemovitosti (pronajímatel). Smlouva s dodavatelem je napsaná na majitele, od nájemníka si vybíráte zálohové platby a výše plateb je stanovena v nájemní smlouvě.

Výhody z hlediska pronajímatele (majitele nemovitosti)

 • Majitel nemovitosti má plný přehled o všech zaplacených zálohách.
 • Vybírá si dodavatele energií dle vlastních kritérií.

Nevýhody z hlediska pronajímatele (majitele nemovitosti)

 • Majitel nemovitosti ručí za zálohy, nedoplatky, řeší vyúčtování (přeplatky i nedoplatky) .
 • Nedoplatky musí nejdříve doplatit a pak je vymáhat od nájemce.

Máte dotazy ohledně přepisu energií?

Kontaktujte nás