Dar nebo dědictví nemovitosti? Kdy se vás týká povinnost zaplatit daň z příjmu, a naopak kdy platit nemusíte?

Je nemovitost lepší darovat nebo odkázat v dědictví? Jaké jsou daňové rozdíly? Dočtete se níže.

Určitě vás potěší zpráva, že od 1. ledna 2014 se již neplatí darovací ani dědická daň. Rozdíly však nastávají při placení daně z příjmu.

Daň z příjmu při nabytí nemovitosti

 1. v případě dědictví se neplatí (§ 4a písmeno a) zákona o dani z příjmu)
 2. v případě daru záleží na tom, kdo vám nemovitost daruje: 
  1. Neplatíte § 10 odst. 3c Zákona o dani z příjmu 
   • od příbuzného v linii přímé (např. z otce na syna, vnuka či opačně) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
   • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti.
  2. Platíte: v ostatních případech. 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Pokud se rozhodne obdarovaný nebo dědic nabytou nemovitost prodat, musí vzít v úvahu lhůtu pro osvobození od daně (více v článku: Jaká je daň z příjmu při prodeji nemovitosti v roce 2020?). Po uplynutí této lhůty se daň z příjmu z prodané nemovitosti neplatí. Je tu však podstatný rozdíl mezi darovanou a zděděnou nemovitostí. Pokud se chystá nemovitost prodat dědic v linii přímé nebo manžel/ka, je do časového testu počítána i doba, po jakou zemřelý nemovitost vlastnil. V případě daru toto neplatí.

Jak a kdy zaplatit daň z příjmu

Jestliže se vás týká povinnost zaplatit daň z příjmu, pak musíte do 31. března následujícího roku, jak podat daňové přiznání na příslušném finančním úřadě, tak i zaplatit daň z příjmu

Pokud jste v našem článku nenašli požadovanou informaci nebo odpověď, zeptejte se nás.

Kontaktujte nás